Nye muligheder

Med denne forbedring kan lærer / skoleleder og kommunen se brugen af BMTP på en række bevægelses parametre.