Faktorer

I det følgende beskriver vi de faktorer der har indflydelse på spillets gennemførelse:

  • Banens størrelse og placeringen af tårnene.
  • Opgavesættet skal passe deltagerniveauet. Husk at der kan benyttes flere opgavesæt i samme spil
  • Længden af spillet (20 - 40 min.)
  • Om der skal spilles tiden ud eller stoppe spillet, når det vindende hold har gennemført alle tårne. Det  (Spil tiden ud)
  • Antal deltagere i det enkelte team. (3-5)
  • Antallet af tårne (Brug alle pladser på banen)
  • Tiden ved det enkelte tårn. (2-3 minutter). HUSK at der skal løbes til næste tårn indenfor den tidsbegrænsning som er sat i spillet per tårn
  • Besvarelse af antal spørgsmål som per tårn. (5-7)
  • Samme eller forskellige startsteder og rækkefølge af tårne. (Forskellige)
  • Antal og sværhedsgrad af de afsluttende spørgsmål.