Spillet

I spillet som agerdyrker skal de enkelte teams sikre overlevelse igennem årstiderne ved at gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter.


Det samme team skal både dyrke en række marker og passe en hjort af dyr.


Marken:

  • Området skal bearbejdes og tilsåes
  • Afgrøden skal passes og renses
  • Afgrøden skal beskyttes imod insekter
  • Afgrøden skal høstes og bringes til gården


Husdyr

  • Husdyr skal bringes ud på marken og hjem igen til gården
  • Køerne skal malkes og fodres
  • Køerne skal beskyttes imod de vilde dyr