Spillet

Dette spil er det mest enkle at at spille. Alle deltagere spilller i teams men spiller individuelt med private objekter.

Spillerne er ikke styret af tårne eller foruddefinerede punkter på banen, de løber frit rundt indenfor banens grænser.


Spilleren hopper imellem Wisdon og Power afhængig af situationen:

  • Findes en mini DsB bekæmpes den med Wisdom. Der er kort tid til den forsvinder igen og dukker op et andet sted
  • Under søgning på mini DsB støder spilleren på fjender der skal overvindes med Power rollen


Vinderen er den spiller der har tjener flest point under spillet. Der spilles indtil tiden er gået.