Spillet


Dette spil fokuserer på et længere forløb hvor alle teams skal have succes og senere arbejde sammen som et samfund for at få succes.

Der skal i visse momenter tænkes taktisk for at undgå at skulle tilbage og gentage en tidligere fase.


Dette spil er en kombination af Erobre tårnet og Den store Boss.

Spilet foregår i 4 faser:

  1. De enkelte teams erobrer en række tårne for at modtage en nøgle
  2. Alle teams skal bringe en nøgle til det cetrale tårn for at åbne døren
  3. Alle teams kæmper sammen imod DsB indtil denne er bekæmpet
  4. Alle deltagere løber efter artifakten under stort tidspres. Stjæler fjenderne artifakten skal teams tilbage til fase 3


Deltagerne er stadig i teams og indtager skiftetvis rollen Wisdom og Power.


Læs detaljer om de enkelte dele i de foregående artikler.


Roller

Spil følgende roller:

  • Wisdom: Besvar spørgsmål for at tage HP fra tårnet.
  • Power: Forsvar tårnet mod fjender. Indtager fjenden et tårn vil tårnets HP stige.

Roller skifter undervejs i spillet.