FORMÅL

 • BMTP kombinerer spil, bevægelse, samarbejde og læring.
 • BMTP kan bruges kommercielt af skolen og i privat regi.
 • BMTP giver lærer og skole en mulighed for at motivere og evaluere eleven og klassens niveau og udvikling.
 • BMTP er et privatejet firma med kommercielle interesser, enhver brug udenfor skoletiden betragtes for nuværende som gratis markedsføring.

DIN KONTO

 • Du skal angive en gyldig e-mail adresse, benytte sociale medier login eller UNI-Login i Danmark.
 • Vælger du at benytte Facebook eller Google login accepterer du betingelser fra 3. part.
 • Du er ansvarlig for at opretholde sikkerheden på din konto og dit password. 
 • Din konto forbliver på server selvom du vælger at slette App'en.
 • BMTP Company Aps vil ikke udlevere dine informationer og e-mail adresse til 3. part.

 

DATAANSVARLIG

 • Du er ansvarlig for omgang med egne data. Herunder en eventuel deling på de sociale medier.
 • BMTP Company Aps er ansvarlig for driften af data. Dine data er beskyttet på et højt niveau med bl.a kryptering.
 • Serveren er placeret i Europa hos Microsoft og driftes af en medarbejder eller en navngiven person - ansat hos et driftsselskab - som BMTP Company Aps har godkendt.


DATABEHANDLING

 • Lærer, Skoleleder og Kommune har adgang til data på forskellige niveauer. Se afsnittet "Privatlivspolitikker".
 • Ansatte i firmaet kan lave udtræk til statistiske eller kommercielle formål i anonymiseret format.

 

COPYRIGHT OG EJERSKAB AF INDHOLD

 • BMTP Company Aps ejer alt indhold i app’en, både indhold som er en del af app’en og de data brugerne leverer.

 

SKADESLØSHOLDELSE

 • Du accepterer at holde BMTP Company Aps og alle dens partnere skadesløse i forbindelse med brug af app’en og hjemmesiden.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

 • BMTP Company Aps fraskriver sig ethvert ansvar for brugen af app’en og hjemmesiden. Dette gælder egne informationer og informationer, vi har udvalgt at videregive.

 

JURISDIKTION

 • Alle juridiske forhold skal behandles hos en dansk domstol.

 

ÆNDRINGER

 • Alle ændringer skal godkendes af brugeren. Seneste version er dateret 1-8-2018

 

 


Kolding, 1-8-2018